Go to Top

Den forenklede inkassoproces

DEN FORENKLEDE INKASSOPROCES

Den forenklede inkassoproces blev indført 1. januar 2005, og det er frivilligt om denne fremgangsmåde skal finde anvendelse, eller om man i stedet ønsker at anvende småsagsprocessen.
Følgende kumulative betingelser skal være opfyldt for at kunne anvende den forenklede inkassoproces:

  1. Hovedstolen må maksimalt udgøre kr. 100.000
  2. Pengekravet skal være forfaldent
  3. Fordringshaver skal forvente, at skyldner/debitor ikke har indsigelser eller ikke vil fremkomme med modkrav
  4. Inden der fremsendes betalingspåkrav, skal der være sendt en skrivelse, der opfylder Inkassolovens § 10, stk. 2 og 3, og den i skrivelsen fastsatte frist skal være udløbet.

Såfremt alle fire betingelser er opfyldt kan sagen derefter overdrages til Jurista ApS, Nordsjælland, der sender en inkassoskrivelse til debitor. Betaler skyldner/debitor fortsat ikke sin skyld, sender Jurista ApS et betalingspåkrav til fogedretten. Såfremt fogedretten ikke har modtaget indsigelser fra skyldner, påtegner fogedretten betalingspåkravet.
Når betalingspåkravet har fået denne påtegning, har betalingspåkravet samme bindende virkning som en dom, og betalingspåkravet tjener herefter som fundament.Du er altid velkommen til at kontakte os for en indledende drøftelse af sagens omstændigheder – helt gratis og uforpligtende for dig.