Go to Top

Arbejdsret

ARBEJDSRET

Er du blevet fyret eller har du ikke fået din løn/feriepenge?

Jurista ApS kan tilbyde dig en professionel og kvalificeret juridisk rådgivning og bistand, hvis du føler dig uretfærdig behandlet på din arbejdsplads, hvis du bliver afskediget, hvis du ikke får din løn/feriepenge udbetalt osv. osv.

Når man taler om forholdet arbejdsgiver – lønmodtager og disses indbyrdes rettigheder og forpligtelser, er man indenfor det juridiske område, der betegnes “Arbejdsret”.

Inden for arbejdsretten skelner man mellem kollektiv arbejdsret og individuel arbejdsret.

Hvad er kollektiv arbejdsret?
Man taler om kollektiv arbejdsret, når dine løn- og arbejdsvilkår er reguleret i en overenskomst indgået mellem din arbejdsgiver og en lønmodtagerorganisation.

Du vil normalt have adgang til den overenskomst, der netop regulerer dine løn- og arbejdsvilkår, men en overenskomst kan være temmelig omfattende, og det kan være svært at læse den.

Hvad er individuel arbejdsret?
Individuel arbejdsret omfatter den resterende gruppe af lønmodtagere, der ikke er omfattet af en overenskomst, og/eller hvor overenskomsten ikke dækker lige det område, som der er uenighed om. Funktionærloven gælder i denne situation for rigtig mange lønmodtagere.

Arbejdsretten er spækket med både skrevneog uskrevne regler, og det man kalder almindelige arbejdsretlige grundprincipper. Det kan derfor være overordentlig vanskeligt for en lønmodtager at finde rundt i reglerne.

Jurista ApS, Nordsjælland har specialiseret sig i arbejdsret, og vi kan give dig en professionel og kvalificeret rådgivning og bistand inden for området.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en indledende drøftelse af din sag – helt gratis og uforpligtende for dig.

Rådgivning/ bisidderbistand/ partsrepræsentation Kr. 1.295

Prisen er pr. påbegyndt time og inkl. moms.