Go to Top

Bisidder

BISIDDER/ PARTSREPRÆSENTANT

Jurista ApS tilbyder at være din bisidder eller din partsrepræsentant. Når du har os ved din side, kan du være helt sikker på, at dine interesser varetages bedst muligt.

Når man har bestilt eller er blevet indkaldt til en samtale hos en offentlig myndighed, er der mange mennesker, der føler sig meget utrygge. Man står over for en autoritet, der træffer afgørelser af stor betydning for fremtiden og éns liv.
Derfor kan det være en god ide at medbringe en bisidder eller en partsrepræsentant.

Jurista ApS som bisidder:
Når Jurista ApS virker som bisidder, giver vi dig en psykologisk støtte, og dermed får du en større selvtillid. Du får eventuelt nemmere ved at forklare dig, og du får sagt de ting, som du føler er væsentlige for sagens sammenhæng.

Jurista ApS som partsrepræsentant:
Når Jurista ApS virker som partsrepræsentant, får vi via en udstedelse af en fuldmagt fra dig, de samme beføjelser som dig (parten) selv, dvs. ret til at udtale os, modtage og sende skrivelse/notater/afgørelser fra myndigheden, anmode om aktindsigt og anke afgørelser til ankeinstanser.

Partsrepræsentanten sætter sig grundigt ind i gældende lovgivning på området, og du skal alene koncentrere dig om, hvad der faktisk er sket. Du overlader spørgsmålene om rettigheder og pligter til partsrepræsentanten, og du får en juridisk vurdering af, om det kan betale sig for dig at klage, hvis du er utilfreds med udfaldet af sagen.

Typisk vil Jurista ApS, Nordsjælland virke som partsrepræsentant i sager om samvær, separation og skilsmisse. Får du ikke rådført dig med en juridisk rådgiver inden du for eksempel indgår en aftale om samvær, kan det være svært at få ændret denne aftale efterfølgende.
Såfremt du føler, at du har behov for en bisidder/partsrepræsentant i en anden sammenhæng end de nævnte, kan du kontakte os med en forespørgsel.

Du er meget velkommen til at kontakte os for en indledende drøftelse af din sag – helt gratis og uforpligtende for dig.

Rådgivning/ bisidderbistand/ partsrepræsentation Kr. 1.295

Prisen er pr. påbegyndt time og inkl. moms.

“En dygtig jurist er en billig advokat for dig”