Go to Top

Børnetestamente

BØRNETESTAMENTE

Har du overvejet, hvem der får forældremyndigheden over dine børn, hvis du skulle falde væk før tid?

Forældre med fælles børn eller enlige forældre har i dag mulighed for at oprette et børnetestamente, (også kaldet børnelivstestamente), hvori du/I bestemmer, hvem du/I ønsker skal have tillagt forældremyndigheden over børnene, såfremt du/I skulle gå bort, medens børnene endnu er umyndige, dvs. under 18 år.

Ligeledes kan der træffes bestemmelse om økonomisk at begunstige den eller de personer, som du ønsker skal have tillagt forældremyndigheden. De nye indehavere af forældremyndigheden vil nemlig ikke kunne få tilskud fra de offentlige myndigheder på lige vis som forældrene. En testamentarisk økonomisk begunstigelse kræver dog, at børnetestamentet indeholdes i et egentligt testamente og underskrives foran notaren.

Notarialgebyret i forbindelse med underskrift af et børnetestamente eller et egentligt testamente udløser en afgift på yderligere kr. 300, som du/I betaler direkte til notaren. Notarialgebyret er således IKKE inkluderet i vort honorar.

Et børnetestamente er stadigvæk et vejledende dokument, men i praksis tillægger domstolene det stor vægt. Hvis et børnetestamente er oprettet formløst skal det afleveres til Statsforvaltningen, hvis det bliver aktuelt at bringe det i anvendelse.

Du er altid velkommen til at kontakte Jurist ApS for en indledende drøftelse af din sag – helt gratis og uforpligtende for dig.
Formløst børnetestamente* kr. 1.200
Børnetestamente indeholdt i testamente -se nærmere under www.jurista.dk/testamenter FRA kr. 2.895

Prisen er inkl. moms.

*Den oplyste pris er oprettelse af et formløst børnetestamente, dvs. et børnetestamente, der ikke skal underskrives foran notaren.

Hvis børnetestamentet indeholdes i et testamente eller i et udvidet samlevertestamente, er børnetestamentet inkluderet i prisen for oprettelse af testamentet. Den oplyste pris er således prisen for oprettelse af et testamente.