Go to Top

Gældsbreve

GÆLDSBREV VEDR. RENTE- OG EVT. AFDRAGSFRIT FAMILIELÅN

Jurista ApS tilbyder at udfærdige og oprette gældsbrev for dig, der har besluttet dig for at låne dine kære eller andre penge.

Med et rentefrit familielån har du mulighed for at yde et lån eller låne penge ud til et familiemedlem, uden at du opkræver renter og eventuelt afdragsfrit. I kan dog også uden problemer aftale, at lånet afdrages.

At benævne et sådant lån et familielån, er ikke helt retvisende. Der er naturligvis tale om et familielån, når forældre yder lån til deres børn eller børnebørn, men denne type af lån kan for eksempel endvidere ydes til en samlever/samleverske eller andre, altså forudsat der oprettes et gældsbrev vedrørende rentefrit familielån.

For at undgå at blive opkrævet afgifter og skat til staten, er det dog altid en betingelse, at der samtidigt med overførslen/overdragelsen oprettes et gældsbrev vedrørende rente- og eventuelt afdragsfrit familielån.
Følgende tre kumulative (dvs. samtlige) betingelser skal være opfyldt:

  1. Lånet skal være et anfordringslån, det vil sige, at det skal kunne opsiges med 14 dages varsel. Det er ikke et krav, at der skal afdrages på lånet.
  2. Der skal være tale om et reelt gældsforhold.
  3. Der skal oprettes et gældsbrev, der underskrives af begge parter.

For at SKAT accepterer lånet som et anfordringslån, må der ikke være nogen form for betingelser tilknyttet, f.eks. at lånet tidligst kan kræves tilbagebetalt, når en fast ejendom eller en andelsbolig er afhændet.

Hvis ud ønsker at være ekstra gavmild, kan du hvert år give dine børn, dine børnebørn en pengegave på kr. 65.700 (2019), og gaven kan udløses ved at du nedbringer lånet med det gaveafgiftsfrie beløb. Ring til eksperterne hos Jurista ApS på tlf. 51919390 for at høre nærmere.

Jurista ApS i Nordsjælland kan udfærdige og oprette et gældsbrev vedrørende rente- og afdragsfrit familielån til en fast lav pris, så du for så vidt muligt sikrer dig, at du og dine nærmeste ikke bliver utilsigtet beskattet.

Vi tilråder dog altid, at man forhører sig hos SKAT, inden lånet udbetales, idet SKAT i nogle undtagelsestilfælde rent faktisk har opkrævet skat hos såvel långiver som låntager.

For at undgå at komme i denne situation, er det muligt at anmode SKAT om at afgive et bindende svar om de skattemæssige konsekvenser forbundet hermed. Selv om man får et bindende svar om skattefrihed, er det fortsat nødvendigt at udfærdige et gældsbrev vedrørende rente- og eventuelt afdragsfrit familielån.

Hvilke andre alternativer findes?

En anden mulighed for at yde økonomisk hjælp til sine kære, er at udfærdige en arveforskudskontrakt.

Hvad er en arveforskudskontrakt?
En arveforskudskontrakt er et juridisk dokument, der præciserer beløbets størrelse, hvornår arveforskuddet er givet, samt om arveforskuddet skal tilfalde arvingen som fælleseje, som skilsmissesæreje eller som fuldstændigt særeje.

Arveforskudskontrakten medfører, at arveforskuddet senere bliver fratrukket arvingens arvelod, dvs. bliver trukket fra det, der er tilbage til den pågældende arving, når arven er blevet fordelt.

Hvad sker der, hvis der ikke er udfærdiget en arveforskudskontrakt?

Man skal være opmærksom på, at arveforskudskontrakten skal udfærdiges senest samtidig med at arveforskuddet gives. I modsat fald betragtes arveforskuddet som en gave, som så ikke skal fratrækkes arvingens arvelod.

Skal der betales skat af et arveforskud?

Man skal være opmærksom på, at det kun er ægtefæller og registrerede partnere, der, uanset beløbets størrelse, afgiftsfrit kan give hinanden arveforskud eller gave.

Gives arveforskuddet til børn, børnebørn eller stedbørn, skal der betales gaveafgift af arveforskud til staten af det beløb, der overstiger den afgiftsfrie bundgrænse (kr. 60.700 i 2015), og giver er forpligtet til at indsende en gaveafgiftsanmeldelse til SKAT senest d. 1. maj året efter, gaven er givet.

Du er altid velkommen til at kontakte os vedr. familielån eller gældsbrev for en indledende drøftelse af din situation – helt gratis og uforpligtende for dig.

Arveforskudskontrakt Kr.  1.995
Gældsbrev vedr. rentefrit familielån Kr.  1.200

Priserne er inkl. moms.