Go to Top

Inkasso

INKASSO

STATUSOPDATERING: Vi har pr. d. 1. januar 2017 besluttet, at vi ikke ønsker at drive inkasso virksomhed mere.

Vi vil anbefale, at du enten selv indleder og fører din inkassosag, eller at du henvender dig til en advokat, hvis du har skyldnere, der ikke betaler din faktura.

Vi takker alle vore hidtidige inkassoklienter for at udvise tillid til vores virksomhed!

Velkommen til dit lokale inkassobureau i Helsingør, Nordsjælland.
Er du udsat for dårlige betalere, og har du udsendt fakturaer, der ikke bliver betalt, så har du sandsynligvis brug for at overdrage sagen til udenretlig inkasso.

Medarbejderne i Jurista ApS, Nordsjælland er alle uddannede jurister, og alle er i besiddelse af et solidt kendskab til inkasso. Vi tilbyder at inddrive gæld på dine vegne, hurtigt, billigt og professionelt!!
Fordelen ved at benytte vores inkassoservice fremfor at vælge en advokats, er, at vi er hurtigere, vi har fokus på din sag, og din sag drukner ikke i andre sager, hvor salæret til advokaten er større. Vi er samtidig lige så kompetente til at varetage dine sager, som en advokat, idet vi alle er uddannede jurister.

Naturligvis har vi autorisation til at drive inkassovirksomhed
For at drive inkassovirksomhed er det et krav fra myndighedernes side, at virksomheden har erhvervet en autorisation til at drive inkassovirksomhed. Dette krav opfylder Jurista ApS, Nordsjælland naturligvis!

Autorisationen indebærer, at Jurista Aps og medarbejderne i Jurista ApS er vurderet som værende pålidelige, solvente personer med en ren straffeattest, der alle findes egnede og kvalificerede til at inddrive gæld på dine vegne.

Hvorfor skal jeg kontakte Jurista ApS?
Inkasso kan være et nødvendigt skridt, såfremt debitor ikke betaler, og såfremt debitor ikke er villig til at indgå et frivilligt forlig og/eller en afdragsordning med kreditor.

Hvis du har et pengekrav mod en anden person, er det vigtigt, at du får et fundament.

Eksempler på et fundament er en dom, et frivilligt forlig eller et gældsbrev. Det skal tydeligt fremgå af dokumentet, at kravet kan tvangsfuldbyrdes efter Retsplejelovens § 478.

Et fundament afbryder forældelsesfristen. Forældelse medfører, at du ikke længere har mulighed for at forfølge dit krav, og dine penge går tabt.

Derudover giver et fundament dig mulighed for at foretage udlæg med fogedrettens bistand, hvis debitor (skyldner) fortsat ikke betaler sin gæld til dig.

Udgiften til inkasso er derfor en god investering, som desuden tillægges skyldners/debitors gæld.

Siden 1. januar 2008 er der tre forskellige måder at erhverve et fundament på, hvis du ikke allerede er i besiddelse af et.

1. Den almindelige stævningsprocedure
2. Den forenklede inkassoproces
3. Småsagsprocessen

Du kan se i undermenuerne, hvad betingelserne er for at anvende de to sidstnævnte procedurer.

Inkasso “No Cure No Pay”
Jurista ApS tilbyder “No Cure No Pay”, hvilket indebærer, at såfremt vi på dine vegne er nødt til at anlægge en civilretlig sag, og du ikke får medhold i retten, skal du ikke betale for den tid, vi har brugt på sagen.

Du skal dog stadig betale retsafgifter samt andre påløbne udgifter i forbindelse med gældsinddrivelsen.

Den juridiske rådgivning, der ydes i forbindelse med inkasso, er gratis, medmindre de indledende skridt er foretaget af et andet inkassobureau.

Det salær, som tilregnes Jurista ApS, Nordsjælland, i inkassosager afhænger af kravets størrelse og pålægges skyldner/debitor.

Du kan altid kontakte os for en indledende drøftelse vedr. inkasso – helt gratis og uforpligtende for dig.

Priser efter gældende takster.
Ring eller send os en e-mail for nærmere oplysninger.

 

“En dygtig jurist er en billig advokat for dig”