Go to Top

Juridisk rådgivning

JURIDISK RÅDGIVNING

Hvis du får et problem, som du ikke selv kan løse, har du sandsynligvis brug for en jurist, men ikke nødvendigvis en advokat. Et sundt og langt billigere alternativ til advokaten er Jurista ApS, Nordsjælland.

Den juridiske rådgivning hos Jurista ApS, Nordsjælland tilbydes til en langt lavere timepris end advokatens. Vi er professionelle, kompetente jurister – ikke blot juridiske konsulenter.

Om du har et krav mod en anden person eller en virksomhed, eller om en anden person retter et krav mod dig, kan vi hjælpe dig!

Vi har flere års juridisk erfaring med at løse og og rådgive om følgende emner:

  • Familie-/skilsmisseret
  • Lejeret
  • Arbejdsret
  • Socialret
  • Fogedret (Inkasso)

Vi påtager os følgende roller:

  • Vi kan rådgive dig om, hvad du bør eller skal foretage dig i sagen, eller/og
  • Vi kan virke som bisidder i din sag, dvs. virke som en psykologisk støtte samt yde juridisk rådgivning om hvad du bør sige eller foretage dig, eller
  • Vi kan være partsrepæsentant i din sag. dvs. vi på dine vegne retter skriftlige og mundtlige henvendelser til din modpart, anmoder om aktindsigt og anker eventuelt en underinstans afgørelse til mulige ankeinstanser.

 

Hvis sagen skal for retten
Vi kan føre sagen for dig, forudsat kravets størrelse ikke overstiger kr. 50.000. Dog er der nogle få undtagelser.

Sagen skal kunne anlægges efter reglerne om småsager.

Småsagsproceduren er billigere for dig end en retssag anlagt efter de almindelige regler.

Hvis kravets størrelse overstiger kr. 50.000, kan vi fortsat yde juridisk rådgivning. Du får en juridisk vurdering af din sag samt en vurdering af, om det kan betale sig at overbringe sagen til advokat. Alt dette til en pris, der ligger langt under advokatens. Samtidig får du sikkerhed for, at du bliver henvist til en advokat, som vi kan stå inde for, og som med sikkerhed vil yde sit bedste for dig.
Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende, indledende drøftelse af sagen – helt gratis og uforpligtende for dig.

Rådgivning/ bisidderbistand/ partsrepræsentation Kr. 1.295

Prisen er pr. time inkl. moms
Må et større timeforbrug påregnes afgives et samlet bindende tilbud

 

“En dygtig jurist er en billig advokat for dig”