Go to Top

Lejeret

LEJERET

Jurista ApS, Nordsjælland kan tilbyde dig at være din rådgiver eller din partsrepræsentant i sager om uenighed mellem lejer og udlejer.

Vi har en god og solid erfaring med rådgivning inden for lejeret, hvad enten det drejer sig om et privat lejemål eller et erhvervslejemål.

Vi kan for eksempel hjælpe dig med at indbringe din sag for Huslejenævnet og repræsentere og guide dig igennem hele forløbet. Jo bedre du får formuleret dit krav mod din modpart, jo større chance har du for at få alle relevante punkter med i klagen og vinde sagen i Huslejenævnet.

Det kan derfor godt betale sig, at få juridisk bistand til at formulere kravet i forbindelse med en Huslejenævnssag.

Det kan også være relevant at søge juridisk rådgivning, allerede inden du underskriver en lejekontrakt for at undgå tvister under lejeperioden eller efter lejemålet fraflyttes.
Hvis du allerede har indgået en aftale og har underskrevet en lejekontrakt, kan de juridiske problemstillinger være adskillige, men problemstillingen er ofte den at:

  • Lejer synes, at huslejen er for høj
  • Udlejer opsiger pludselig lejer
  • Udlejer tilbageholder depositum i forbindelse med lejers fraflytning, og/eller opkræver lejer et beløb for istandsættelse udover det tilbageholdte depositum
  • Udlejer forlanger pludselig, at lejer skal betale en højere husleje end aftalt

Uanset hvilket problem du står overfor, kan Jurista ApS, Nordsjælland rådgive og repræsentere dig.Du er altid velkommen til at kontakte os for en indledende drøftelse af din sag – helt gratis og uforpligtende for dig.

Rådgivning/ bisidderbistand/ partsrepræsentation Kr. 1.295

Prisen er pr. påbegyndt time inkl. moms.

“En dygtig jurist er en billig advokat for dig”