Go to Top

Priser

PRISER – successen fortsætter – altid lave priser hos Jurista ApS

Som udgangspunkt stiller Jurista ApS i Nordsjælland vores service til rådighed uden afholdelse af personligt møde. Det vil sige, at korrespondancen med dig og din samlever eller ægtefælle foregår pr. e-mail og telefon.

Hvis I foretrækker det, og hvis I bor i Nordsjælland eller i Hovedstadsområdet kører vi dog gerne ud til Jeres bopæl eller til Jeres arbejdsplads.

Såfremt Jeres bopæl eller arbejdsplads ligger længere væk end en radius af 20 km fra vores kontoradresse, skal I påregne et ekstratillæg på kr. 995 inkl. moms. Ring gerne til Cand. Jur. Dine Lode Skovbo på +45 5191 9390 for yderligere information.

VIGTIG MEDDELELSE:

GRUNDET COVID-19 TILBYDER VI IKKE AFHOLDELSE AF PERSONLIGT MØDE

AL KORRESPONDANCE FOREGÅR OVER TELEFON OG E-MAIL

Juridisk rådgivning og bisidderbistand starter imidlertid altid med, at du kontakter os enten telefonisk på +45 5191 9390 eller pr. e-mail mail@jurista.dk og efter en indledende drøftelse af sagen, fremsender du kopi af relevante papirer til vores postadresse eller e-mail adresse, hvorefter vi formentlig aftaler et personligt møde.

Relevante dokumenter kan for eksempel være lejekontrakter eller ansættelseskontrakter, rykkerskrivelser eller andre former for skrivelser fra den/de personer, du har en tvist med. Det er vigtigt for resultatet, at du giver os alle nødvendige informationer. Bemærk at du altid kan kontakte os for en indledende drøftelse af din sag – helt gratis og uforpligtende for dig.

“En dygtig jurist er en billig advokat for dig”

Testamente, SÆRTILBUD
(Eventuelt inklusiv børnetestamente)
kr. 2.695
Børnetestamente, oprettet formløst kr. 1.200
Ægtepagt m. tinglysning, ekskl. tinglysningsafgift SÆRTILBUD
kr. 2.495*
Gaveægtepagt – fast ejendom
kr. 3.995
Ægtepagt m. ændring af særejeform, ekskl. tinglysningsafgift kr. 1.995
Tinglysning af allerede oprettet ægtepagt, ekskl. tinglysningsafgift kr. 1.995
Tillæg for fuldmagt i forbindelse med tinglysning kr. 1.200**
Oversættelse af ægtepagt kr. 1.800***
Samejeoverenskomst/ Samlivskontrakt kr. 2.995
Arveforskudskontrakt kr. 1.995
Forhåndssamtykke til uskiftet bo – pr. arving kr. 250
Gældsbrev vedr. rente-/afdragsfrit familielån kr. 1.200
Juridisk Rådgivning/ Bisidderbistand/ Partsrepræsentation kr. 1.695 pr. påbegyndt time
Inkasso – OPHØRT Standardtakster – kontakt os

Alle priser er inkl. moms.
Såfremt dispositionen udløser stempelafgift, retsafgift etc. pålægges disse beløbet. Vort oplyste honorar er således ekskl. diverse afgifter og gebyrer. Såfremt der må påregnes et større tidsforbrug afgives et samlet bindende tilbud. Hvis vi har indgået en aftale om udformning af en ægtepagt, og ægtepagten er fremsendt til dig, men det så viser sig, at du og din ægtefælle eller kommende ægtefælle alligevel ikke ønsker at oprette særeje, vil vi opkræve et honorar svarende til prisen på en ægtepagt minus tinglysningsekspedition, dvs. fuldt honorar minus kr. 200.

Tinglysning:
Tinglysningsafgiften til staten på ægtepagter udgør pr. d. 1. marts 2020 kr. 1.750. Afgiften er IKKE inkluderet i vort honorar. Vedrører en gaveægtepagt fast ejendom, eller ønsker du at få tinglyst et skøde, skal der yderligere betales kr. 1.750 i tinglysningsafgift i Tingbogen plus 0,6 % af værdien af det overdragne udregnet efter seneste offentlige ejendomsvurdering.

*En ægtepagt er ikke gyldig uden tinglysning. Som udgangspunkt forestår vi arbejdet med at anmelde ægtepagten til tinglysning, hvilket i dag foregår digitalt. Hvis I selv har mod på at prøve kræfter med at anmelde ægtepagten til tinglysning, har I mulighed for at spare kr. 200. Såfremt I har valgt at prøve kræfter med tinglysningssystemet selv, men må opgive og alligevel behøver vores bistand med at tinglyse ægtepagten, skal I påregne et tillæg på kr. 500.

**Er den ene af Jer ikke i besiddelse af et dansk cpr. nr. og NEMID, kan der udstedes fuldmagt til Jurista ApS, og vi sørger derefter for at underskrive anmeldelsen af ægtepagten til tinglysning ved hjælp af fuldmagten. Fuldmagten kan ikke gives til den anden ægtefælle. Hvis du eller I af den ene eller anden årsag ikke er i stand til at underskrive digitalt, kan der endvidere gives en digital fuldmagt til Jurista ApS. Også den fuldmagt udløser et tillæg på kr. 1.200.

*** Vi oversætter ikke selv ægtepagter, men vi har et godt og solidt samarbejde med et autoriseret oversætterbureau, som normalt leverer oversættelsen indenfor to hverdage. Hvis udgiften til oversættelsen af ægtepagten overstiger kr. 1.800, betaler vi forskellen:-). Såfremt et testamente skal oversættes. indhenter vi et tilbud på oversættelsen, som I herefter har mulighed for at acceptere, eller takke nej til og selv sørge for en oversættelse. Vi kan IKKE garantere en max. pris på kr. 1.800 inkl. moms for så vidt angår oversættelse af testamente.