Go to Top

Samejeoverenskomst

SAMEJEOVERENSKOMST & SAMLIVSKONTRAKT

Ved du, hvordan du økonomisk er stillet, hvis I ikke er gift, og I går fra hinanden, eller den ene af Jer falder bort?

Hvis du og din samlever(ske) ikke er gift, og hvis det er dig, der har betalt mest eller har lagt flest penge ud, bør du overtale din samlever(ske) til at indgå en samejeoverenskomst vedr. fast ejendom eller en generel samlivskontrakt. På den måde sikrer du dig, at du ikke føler dig snydt, hvis I en dag vælger at gå fra hinanden.

Det samme gør sig gældende, hvis du og din ægtefælle har oprettet en ægtepagt med særeje, og I ejer en fast ejendom i lige sameje, dvs. ejer en halvdel hver.

Jurista ApS i Nordsjælland kan bistå dig og din samlever(ske) med at indgå en samejeoverenskomst eller en generel samlivskontrakt, hvor det klart og tydeligt aftales, hvordan I skal forholde Jer i tilfælde af samlivets ophævelse.

Medarbejderne i Jurista ApS er jurister og har en solid erfaring med at rådgive om og bistå Jer i dette emne.

Hvad sker der, når samlevende går fra hinanden, eller når ens samlever(ske) går bort?

Retstilstanden er den idag, at samlevende ugifte par ikke har legale arverettigheder efter hinanden, dvs. man arver ikke hinanden.

Hvis samlivet ophører i levende live, beholder man det, der tilhører én selv (særråden), og man hæfter kun for den gæld, man selv har stiftet (særhæften). Undtagelsen er, hvor I har indgået en aftale med en kreditor om solidarisk hæftelse, f.eks. et boliglån eller et banklån. I den situation kan kreditor vælge at inddrive hele gælden enten hos dig eller hos din samlever, hvilket de færreste er klar over.

Hvad hvis vi har fælles aktiver og ikke kan blive enige om at dele aktiverne?

Hvis du og din samlever(ske) ikke er gift, og I har købt en fast ejendom sammen, er der i realiteten ingen regler for, hvordan I skal forholde Jer i forhold til hinanden, hvis ejendommen skal sælges i forbindelse med samlivets ophør.

Der er ingen uskrevne regler eller love for, hvem der skal eller kan overtage boligen, hvordan I skal blive enige om en salgspris, ejendommens liggetid o. lign. Hvis den ene af Jer har indskudt et betydelig større beløb end den anden i forbindelse med købet af den faste ejendom, er den klare hovedregel, at I skal dele friværdien, idet I ejer en halvdel hver. Den af Jer, der har indskudt et større beløb, har som udgangspunkt ikke noget krav på forlods (dvs. først at få sit indskud betalt inden resten deles) at trække et større beløb ud til sig selv ved en afhændelse af den fælles ejendom.

Løsningen på ovenstående er at oprette en samejeoverenskomst vedr. fast ejendom. Jurista ApS i Nordsjælland kan bistå dig og din samlever(ske) med at indgå en samejeoverenskomst eller en generel samlivskontrakt, hvor det klart og tydeligt aftales, hvordan I skal forholde Jer i tilfælde af samlivets ophævelse.

Samejeoverenskomster oprettes tillige, når ægtefæller har særeje på hver deres halvdel af ejendommen.

Det er ikke usædvanligt, at den ene part har bidraget med betydelig flere penge end den anden part under samlivets beståen for eksempel ved at indskyde et stort kontant beløb i udbetaling på den fælles bolig.

Hvis I ikke kan blive enige om fordelingen af aktiverne i forbindelse med samlivets ophør, kan det være meget vanskeligt at føre bevis for ens påstand om, at man skal udtage mere end den anden, og det er besværligt og dyrt efterfølgende at rette et krav mod ens tidligere samlever(ske)for beløbet.

Det samme gør sig gældende, hvis den ene part går bort, og førstafdødes arvinger kræver deres arv.

For at undgå at ende i denne situation, er den bedste løsning at indgå en samejeoverenskomst vedr. fast ejendom eller en generel samlivskontrakt.

Det kan tillige være hensigtsmæssigt at oprette et testamente, hvis fordelingen af arven skal være en anden, end hvad der følger af de sædvanlige arveretlige regler.

Jurista ApS i Nordsjælland tilbyder udfærdigelse af samejeoverenskomst vedr. fast ejendom og en generel samlivskontrakt til en fast lav pris, alle har råd til at betale.

Vi kan naturligvis også bistå med oprettelse af testamente.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en indledende drøftelse af netop din situation – helt gratis og uforpligtende for dig.

Som udgangspunkt foregår al kommunikation pr telefon eller mail, men hvis I ønsker et personligt møde på Jeres bopæl, og såfremt Jeres bopæl ligger længere væk end en radius af 20 km fra vores kontoradresse, skal I påregne et ekstratillæg på kr. 995 inkl. moms.

Er der andet, vi som samlevende bør tænke på?

Hvis I gerne vil sikre hinanden, i tilfælde af at den ene af Jer går bort før tid, bør I kraftigt overveje at oprette et udvidet samlevertestamente. Ved at oprette et udvidet samlevertestamente kan den længstlevende af Jer arve helt op til 87 % efter førstafdøde, og dermed stort set arve som var I ægtefæller. Samlevende skal dog – modsat ægtefæller – betale en arveafgift på 15 % til staten.

Ligeledes kan I samtidigt træffe bestemmelse om, hvem I ønsker skal have forældremyndigheden over Jeres fælles mindreårige børn, hvis I skulle være så uheldige at falde bort samtidigt. Dette kaldes et børnetestamente. Se nærmere under www.jurista.dk/testamenter

Endelig kan det være hensigtsmæssigt med en krydslivsforsikring, dvs. en forsikring mod den andens død, der udbetales uden om boet, og som der ikke skal betales afgift af.

Samejeoverenskomst/samlivskontrakt Kr. 2.995

Prisen er inkl. moms.