Go to Top

Skøde

Jurista ApS kan nu også tilbyde at tinglyse dit skøde i forbindelse med en ejendomshandel, hvad enten der er tale om et almindeligt køb af fast ejendom, eller der er tale om en familiehandel mellem f.eks. forældre og børn.

Vi tilbyder endvidere udfærdigelse samt tinglysning af overdragelseserklæring af fast ejendom i forbindelse med skilsmisse, hvor en fast ejendom skal overdrages fra den ene ægtefælle til den anden. Der udfærdiges endvidere bodelingsoverenskomst.

Skøde ekskl. købsaftale kr. 2.595

Skøde inkl. købsaftale ekskl. rådgivning kr. 4.495

Bodelingsoverenskomst samt overdragelseserklæring kr. 6.995

Vores pris inkluderer 25 % moms men ikke rådgivning og refusionsopgørelse i forbindelse med ejendomshandlen/overdragelsen. Derudover inkluderer vores pris heller ikke tinglysningsafgiften til staten, der ved overdragelse af fast ejendom fra den ene ægtefælle til den anden i forbindelse med skilsmisse udgør kr. 1.750 pr. d. 1. marts 2020..

Såfremt der er tale om en familiehandel, kan der endvidere være et behov for tillige at få oprettet gavebrev, gældsbrev vedr. rente-/afdragsfrit familielån, samejeoverenskomst vedr. fast ejendom, hvis der er tale om overdragelse af fast ejendom til flere arvinger, testamente samt ægtepagt for arvingerne, hvis disse er gift. Ovennævnte priser omfatter ikke disse, jf. gældende priser på www.jurista.dk/priser

Såfremt der er tale om overdragelse af fast ejendom mellem ægtefæller, hvor der ikke i forbindelse med overdragelsen er penge involveret, men hvor der i stedet er tale om gave, skal der ikke udfærdiges et skøde. Det korrekte aftaledokument er i stedet en gaveægtepagt.

For gældende priser ser www.jurista.dk/priser

For yderligere information kontakt os på 5191 9390