Go to Top

Småsagsprocessen

SMÅSAGSPROCESSEN

1. januar 2008 blev småsagsprocessen indført for sager med en maksimal værdi på kr. 50.000.
Småsagsprocessen blev indført for at forenkle proceduren omkring stævninger, for at minimere omkostningerne ved en retssag, og for at indføre en hurtigere sagsbehandlingstid for denne type af sager. Det meste af kommunikationen med retten foregår på et skriftligt eller telefonisk grundlag, og retten har pligt til at vejlede parterne.

Følgende kumulative betingelser skal være opfyldt:

  1. Der skal være tale om en byretssag
  2. Sagen skal enten have en værdi af maksimalt kr. 50.000, eller sagen skal ikke have nogen økonomisk værdi

Det er obligatorisk at anvende småsagsprocessen på sager, der opfylder kravene, medmindre den forenklede inkassoproces endvidere kan finde anvendelse. Endvidere er der nogle specifikke retsområder, hvor småsagsprocessen ikke kan anvendes. Såfremt betingelserne ikke er opfyldt, finder den almindelige stævningsprocedure anvendelse, medmindre parterne aftaler, at småsagsprocessen skal finde anvendelse. En sådan aftale kan først indgås efter tvisten er opstået, og er sagen af særlig kompliceret juridisk karakter, eller hvis sagen er af særlig betydning for den ene part, kan retten henvise sagen til at skulle behandles efter den almindelige stævningsprocedure.
Du er altid velkommen til at kontakte os for en indledende drøftelse af sagens omstændigheder – uden beregning.