Go to Top

Testamente Mv.

TESTAMENTE

Få oprettet et professionelt testamente. Ring i dag på 5191 9390 og få ro i sjælen!

Eksperterne hos Jurista ApS i Nordsjælland tilbyder at oprette et professionelt testamente eller at revidere det testamente, du allerede har fået oprettet. Vi kan også bistå med tilbagekaldelse af et allerede oprettet testamente. Alt sammen til en lav pris, som også du har råd til at betale. Så kan du igen sove trygt om natten.

Fremgangsmåden ved at revidere et testamente er den samme som ved oprettelse af testamenter. Dog betaler du ikke fuld pris, hvis der kun er tale om en mindre ændring af testamentet. Der oprettes et kodicil (et tillæg), og vores honorar herfor udgør kun kr. 1.500 inkl. moms. Tilsvarende ved tilbagekaldelse af allerede oprettet testamente.

Medarbejderne i Jurista ApS, Nordsjælland er eksperter i familie- og arveret, og er uddannet jurister. Vi har en solid viden og erfaring inden for området. Vi opretter professionelle testamenter, hvor hver enkel detalje er gennemtænkt og drøftet med dig.

Vi fraråder altid at købe en formular til et testamente på internettet. Ofte når vi diskuterer testamentets indhold med en testator (dvs. den, der opretter testamentet), er der forhold, som testator ikke har overvejet.

Det kan f.eks. være, om der er behov for at ægtefællen eller arvingen giver arveafkald, hvis pågældende er insolvent eller har betydelig gæld. Der kan være andre alternativer, end den, der opretter testamente oprindeligt havde overvejet. Der kan være tale om en betydelig boafgift, hvis arvingerne ikke er ægtefælle eller livsarving (dvs. barn eller barnebarn), og hvad er så alternativet. Hvor meget udgør boafgiften i den enkelte arvings tilfælde. Er der behov for eller ønske om at arven skal gøres til arvingens særeje, og hvilken særejeform skal man så vælge (skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje eller kombinationssæreje) osv. osv.

Disse spørgsmål og mange andre kan det være svært selv at finde svar på, men ved at vælge Jurista ApS til at oprette et professionelt testamente for dig, opnår du mulighed for ubegrænset rådgivning omkring de arveretlige forhold. Det kan f.eks.endvidere være relevant at oprette en ægtepagt med særeje med henblik på at etablere særeje samtidig med oprettelsen af et testamente, se nærmere under https://www.jurista.dk//aegtepagt/ 

Der findes med andre ord mange muligheder, og hvilke testamentariske overvejelser du skal gøre dig, afhænger af netop din situation.

Eksperterne hos Jurista ApS i Nordsjælland opretter alle typer af testamenter:

 • testamente for enlige,
 • testamente for ugifte samlevende,
 • testamente for gifte med og uden fællesbørn,
 • testamente for gifte med og uden særbørn,
 • børnetestamente etc etc.

 Hvornår er det hensigtsmæssigt at oprette testamente?

Såfremt du kan nikke genkendende til blot ét af nedenstående punkter, er det hensigtsmæssigt at oprette testamente:

 • Hvis du og din partner ikke er gift
 • Hvis den ene eller begge har særbørn
 • Hvis du/I ønsker at gøre arv til særeje for børn eller andre.
 • Hvis du/I ønsker at båndlægge arven

 Udvidet samlevertestamente, hvad er det?

Efter den nye Arvelov, der trådte i kraft i 2008, er det såkaldte udvidede samlevertestamente en nyskabelse i dansk ret. Alle ugifte samlevende, der ønsker at sikre hinanden mest muligt, kan ved at oprette et udvidet samlevertestamente testere helt op til 87 % af arven til hinanden.

Endvidere er der mulighed for at oprette et børnetestamente. Se nærmere under https://www.jurista.dk//testamenter/testamenter

Hvordan er det med tvangsarven?

Hvis du har indgået ægteskab, kan du ikke selv bestemme, at dine livsarvinger eller din ægtefælle skal gøres arveløse. Du kan dog ved at oprette testamente minimere tvangsarven betydeligt. Opretter du og din ægtefælle tillige ægtepagt, kan I yderligere minimere tvangsarven til børnene, og I kan gensidigt give afkald på arv efter den førstafdøde, således at førstafdødes børn arver alt efter sin mor eller far. Kontakt os for en uddybende indledende drøftelse om emnet – ganske gratis og uforpligtende.

Hvilken form for testamente, skal jeg vælge?

Jurista ApS tilbyder oprettelse af de to gyldige former for testamenter:

 1. Et vidnetestamente eller
 2. Et notartestamente

Et vidnetestamente skal underskrives i nærværelse af to uvildige vitterlighedsvidner, dvs. vidnerne må ikke være familiemedlemmer eller venner eller andre med en personlig interesse i testamentet. Testamentet opbevares herefter sammen med dine øvrige private dokumenter, og testamentet tages frem fra skuffen, den dag det bliver relevant at tage det i brug. Ulempen ved at vælge et vidnetestamente er, at det kan blive væk, det kan brænde, hvis huset eller lejligheden brænder, eller det kan blive glemt.

Det sikreste valg er et notartestamente. Et notartestamente underskrives eller vedkendes for en notar, det vil sige en dommerfuldmægtig i byretten (skifteretten). Du kan anmode notaren om at opbevare en kopi af testamentet på notarialkontoret, hvilket er den sædvanlige procedure. I notarialpåtegningen attesterer notaren bl.a., at notaren har vurderet, at du er i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamente, og at du selv har skrevet testamentet under, efter at du har erklæret dig bekendt med testamentets indhold.

Notarialgebyret udgør kr. 300, og gebyret skal ofte betales kontant til notaren, idet de fleste retter ikke tager imod Dankort. Gebyret er ikke inkluderet i vores honorar.

Hvordan gør jeg?

Den generelle fremgangsmåde for oprettelse/revidering af et testamente er, at du kontakter os på tlf. 51919390, skriver en mail til  mail@jurista.dk eller at du udfylder vores kontaktformular. Vi kontakter dig herefter med henblik på en drøftelse af dine ønsker om hvem, der skal arve, og hvor meget du ønsker, at den pågældende skal arve. Har du eller du og din ægtefælle før oprettet et testamente, er det meget vigtigt, at du fortæller os det, idet dette eventuelt skal tilbagekaldes, eller der skal oprettes et kodicil (tillæg).

Såfremt du ønsker et personligt møde, kører vi gerne ud på din arbejdsplads eller til din private bopæl. Du/I er også meget velkommen til at lægge vejen forbi Hornbæk. Ved et personligt møde tillægges vores honorar for udfærdigelse af testamente kr. 1.000 inklusiv moms.

Når vi er enige om indholdet i dit testamente, udfærdiger vi et udkast til testamentet og sender dig dette pr. e-mail som en krypteret fil (eller pr. post) til din godkendelse.

Først når du er helt tilfreds med indholdet i testamentet, sender vi det originale testamente til dig med posten, en genpart af testamentet til notaren samt en vejledning til underskrift af testamentet for en notar. Hvis du har bestilt et vidnetestamente sender vi det originale testamente samt en kopi til eget brug, som I underskriver foran to vitterlighedsvidner, og derefter opbevarer på et betryggende sted. Vi vedlægger samtidigt en faktura for vores arbejde.

Du er altid velkommen til at kontakte os vedr. testamenter for en indledende drøftelse af netop dine ønsker – helt gratis og uforpligtende for dig.

Testamenter (kr. 3.995 inklusiv personligt møde) kr. 2.995
Børnetestamenter** kr. 1.200

Alle priser er inkl. moms.
*Prisen varierer alt efter testamentets indhold og omfang, men vil aldrig overstige kr. 3.995 inkl. moms (eventuelt tillægges dog kr. 1.000 for et personligt møde).

På notartestamenter (og børnetestamenter oprettet foran en notar) er der yderligere en udgift til notaren på kr. 300, der skal betales direkte til notaren. Notarialgebyret er således IKKE inkluderet i vort honorar.

**Den oplyste pris er oprettelse af et formløst børnetestamente, dvs. et børnetestamente, du ikke skal underskrive foran notaren, men som blot skal opbevares af arvelader selv (den person der efterlader sig en arv) – eventuelt med en kopi til øvrige familiemedlemmer eller venner. Hvis børnetestamentet indeholdes i et testamente eller et udvidet samlevertestamente, er børnetestamentet inkluderet i prisen for oprettelse af testamentet.

“En dygtig jurist er en billig advokat for dig”